دامنه خوب انتخاب و به نام خود ثبت کنید

دامنه در کسب و کار آنلاین بسیار مهم و ارزشمند است ، همانطور که در دنیای واقعی نام برند خیلی تاثیر گذار می باشد . دامنه هم آدرس و هم برند شماست پس در انتخاب و نگهداری آن باید بسیار دقت کنید. دامنه باید کوتاه ، گویا و درصد خطای آن کم باشد. در رابطه […]